Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
() - | Haber Girişi: 12.04.2021 - 18:02, Güncelleme: 01.01.1970 - 02:00

BURDUR İLİNDE YAŞAYAN SÜLÜNGİLLER FAMİLYASINDAN KAYA KEKLİĞİ , KINALI KEKLİK VE ÇİL KEKLİK HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

 

BURDUR İLİNDE YAŞAYAN SÜLÜNGİLLER FAMİLYASINDAN KAYA KEKLİĞİ , KINALI KEKLİK VE ÇİL KEKLİK HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

BURDUR İLİNDE YAŞAYAN SÜLÜNGİLLER FAMİLYASINDAN KAYA KEKLİĞİ , KINALI KEKLİK VE ÇİL KEKLİK HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER
BURDUR İLİNDE YAŞAYAN SÜLÜNGİLLER FAMİLYASINDAN KAYA KEKLİĞİ , KINALI KEKLİK VE ÇİL KEKLİK  HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER   KINALI KEKLİK:Sülüngiller Familyasından olan Kınalı Keklik (Alectoris chukar)Türkiye’nin ova,ağaçlı orman alanları ve kırsal alan haricinde Dağlık,Kayalık,Çalılık alanlarında yaşayan gaga ve ayakları kırmızı renkte olan,sırtları toprak ve kaya renginde,boyun,gerdan  ve göz  çevresi siyah bir sürme ile çevrilidir.Sürmenin içi beyazdır.Arka kısmı ve göğüsün ön kısmı belirgin kahverengi olup, Göğüs kısmının yanlarınıda  8-9 adet düz siyah çizgiler bulunur ve bu çizgiler birbirine karışmaz.Boyları 34-35 cm olup,ağırlıkları Soğuğa dayanıklı  eti lezzetli bir av hayvanıdır.Erkek bireyler yaşlandıkça mahmuzları büyür.Erkek bireyler dişi breylere göre daha büyüktür.Sırt kısımları bulunduğu ortama uygun olan kaya ve toprak rengindedir,bu nedenle farkedilmesi oldukça zordur.Rahatsız edilmediği sürece uçmazlar,beslenmelerini yerde gezerek yaparlar,rahatsız edildiği zaman bulunduğu yerden zıplayarak gürültülü bir şekilde uçarlar.Eğer grup halinde bulunuyorlarsa genelde hepsi toplu olarak uçarlar. Kınalı kekliklerde erkek ve dişilerin görünümü aynı aolup,erkelerin kafası dişi erkeğe göre daha büyüktür. çiftleşme öncesi ,eş seçmek için erkek birey Kayalık alanlarda yükseğe çıkarak gak gak gubarak gibi seler çıkararak dişi kekliklerin kendisine gelmesini sağlar ve eşini seçtikten sonra  eşleri ile Ocak ayından itibaren çift gezerler.Dişi keklikler Nisan ve Mayıs  aylarında  15-20 kadar yumurta yapar ve 25 gün kuluçka süresi vardır.Çifliklerde yetiştirilen kınalı keklikler yılda 70-75 yumurta yaparlar.Yumurtadan çıkan kınalı keklik yavruları erkek ve dişi keklik tarafından beslenirler.Tehlike anında yavrularının yanında olan dişi ve erkek keklikler yaralanmış keklik izlenimi vererek tehlike yaratan tilki,çakal,insan ve yırtıcıları kendilerine doğru   hareket etmesini sağlar ve  yavrularından uzaklaşır ve bu arada tehlike yaratan unsurlarda yavrulardan uzaklaşmış olur. KAYA KEKLİĞİ:Sülüngiller familyasından olan Kaya Kekliği (Alectoris Greaca) Sahil Kesimi,yunanistan ve Ege Adalarında yaşayan bir türdür,ama bu keklik türü Anadolunun çeşitli yerlerine bilinçsizce yerleştirme yapılarak,genetik kirliliğe neden olmaktadır.Latince ismindende anlaşılacağı üzere Greace ( Yunan) kekliğidir. Kınalı keklikten ayırt edilmesi oldukça zordur,gögüs kısmındaki siyah çizgiler kınalı kekliğe göre daha fazla sayıda olup,çizgiler 10-13 Adet karışık olarak bulunur.Kınalı keklikte gögüs kısmı  ve arka kısım belirgin kahverengi olmasına rağmen Kaya kekliğinde gri rektedir.Ayrıca kınalı keklikte aynı büyüklükte  ve daha ince görünüştedir.Çiftliklerde yetiştirilen kaya keklikleri kınalı kekliğe göre daha çok yumurta yaparlar.Dişi keklikler kuluçka öncesi 15-20 yumurta yaparlar. KINALI KEKLİK VE KAYA KEKLİĞİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI: Ortak Özellikler:Görünüm olarak Kınalı keklik ve Kaya kekliği aynıdır.Çıkardıkları ses,kuluçka süreleri,uçuşları  aynıdır. Farkları:Kınalı kekliğin tüyleri daha düzgün olup,Kaya kekliğinin tüyleri dağınıktır.Kınalı keklik uçuş anında arka kısmı belirgin olarak kahverengi renk görünür,Kaya kekliğinde ise gri renk görünür.Kınalı keklik kış mevsimi kar altında gizlenebilir ve yaşayabilir,Kaya kekliği sahil kekliği olması dolayısıyle kar altında yaşayamaz,o nedenledirki Kaya kekliği ile kekli nesli azalan alanlarda yerleştirme yapılması uygun değildir. Kınalı ve Kaya  kekliğin neslinin azalmasına neden olan sebepler şunlardır. 1-Bilinçsiz ve zamansız kara avcılığı, 2-Kayalık alanlarda taş ve mermer ocağı işletmeciliği, 3-Tarım alanlarında granül gübre kullanılması,granül gübreyi yiyen kekliklerin kursaklarının parçalanması,bunu önlemek için granül gübrelerin  kuşlar için tiksindirici kokulu üretilmesi için Tarım ve Orman Bakalığı yasa çıkarmalıdır.Ayrıca tarım alanlarında fare ile mücadele için kullanılan zehirli yemleri yiyen keklikler ölmektedir.Yine tarım alanlarında kullanılan sistemik insektisitler (böcek öldüren zehirli ilaçlar) ile böcekleri yiyen kekliklerde ölmektedir. 4-Bilinçsiz olarak canlı erkek keklikler ile tuzak avcılığı yapılarak üreme ve eş seçme zamanında kekliklerin avlanması, 5-Makilik alanların koru ve Baltalık orman yapılmak üzere hem bakanlık hemde özel ve tüzel kişilerce  ağaçlandırılması, ÇİL KEKLİK: Sülüngiller Familyasından olan Çil keklik (Perdix perdix) ovalık  ve kırsal alanlarda yaşayan ve nesli tükenen bir keklik türümüzdür.Kınalı kekliğe göre gri renkli ve gögüs kısmı kızıl renklidir.Üreme ve yaşam  alanları genelde sulak alanlarda  bulunan  tarım alanlarıdır. Boyları kınalı kekliğe göre daha olup 30 cm kadardır.Çiftleşme zamanı hariç grup halinde bulunurlar.Çil Kekliğe zarar veren en önemli faktör granül gübredir.Ayrıca tarım alanlarındaki sulamalar kuluçka anında yumurtaların cılk olmasına neden olur.Avlanması yasak olmasına rağmen  kaçak Kara avcılığı da neslinin tükenmesinin başlıca sebepleridir. KIRIM KANGO KENESİNDEN KORUNMAK İSTİYORSANIZ KINALI VE KAYA  KEKLİĞİNİ YASAL ZAMAN YASAL SINIRLAR İÇİNDE AVLANMASI,ÇİL KEKLİĞİN KORUMALIYIZ. Osman AVCI Orman Yüksek Mühendisi Emekli İzmir Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü
BURDUR İLİNDE YAŞAYAN SÜLÜNGİLLER FAMİLYASINDAN KAYA KEKLİĞİ , KINALI KEKLİK VE ÇİL KEKLİK HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

BURDUR İLİNDE YAŞAYAN SÜLÜNGİLLER FAMİLYASINDAN KAYA KEKLİĞİ , KINALI KEKLİK VE ÇİL KEKLİK  HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

 

KINALI KEKLİK:Sülüngiller Familyasından olan Kınalı Keklik (Alectoris chukar)Türkiye’nin ova,ağaçlı orman alanları ve kırsal alan haricinde Dağlık,Kayalık,Çalılık alanlarında yaşayan gaga ve ayakları kırmızı renkte olan,sırtları toprak ve kaya renginde,boyun,gerdan  ve göz  çevresi siyah bir sürme ile çevrilidir.Sürmenin içi beyazdır.Arka kısmı ve göğüsün ön kısmı belirgin kahverengi olup, Göğüs kısmının yanlarınıda  8-9 adet düz siyah çizgiler bulunur ve bu çizgiler birbirine karışmaz.Boyları 34-35 cm olup,ağırlıkları

Soğuğa dayanıklı  eti lezzetli bir av hayvanıdır.Erkek bireyler yaşlandıkça mahmuzları büyür.Erkek bireyler dişi breylere göre daha büyüktür.Sırt kısımları bulunduğu ortama uygun olan kaya ve toprak rengindedir,bu nedenle farkedilmesi oldukça zordur.Rahatsız edilmediği sürece uçmazlar,beslenmelerini yerde gezerek yaparlar,rahatsız edildiği zaman bulunduğu yerden zıplayarak gürültülü bir şekilde uçarlar.Eğer grup halinde bulunuyorlarsa genelde hepsi toplu olarak uçarlar.

Kınalı kekliklerde erkek ve dişilerin görünümü aynı aolup,erkelerin kafası dişi erkeğe göre daha büyüktür. çiftleşme öncesi ,eş seçmek için erkek birey Kayalık alanlarda yükseğe çıkarak gak gak gubarak gibi seler çıkararak dişi kekliklerin kendisine gelmesini sağlar ve eşini seçtikten sonra  eşleri ile Ocak ayından itibaren çift gezerler.Dişi keklikler Nisan ve Mayıs  aylarında  15-20 kadar yumurta yapar ve 25 gün kuluçka süresi vardır.Çifliklerde yetiştirilen kınalı keklikler yılda 70-75 yumurta yaparlar.Yumurtadan çıkan kınalı keklik yavruları erkek ve dişi keklik tarafından beslenirler.Tehlike anında yavrularının yanında olan dişi ve erkek keklikler yaralanmış keklik izlenimi vererek tehlike yaratan tilki,çakal,insan ve yırtıcıları kendilerine doğru   hareket etmesini sağlar ve  yavrularından uzaklaşır ve bu arada tehlike yaratan unsurlarda yavrulardan uzaklaşmış olur.

KAYA KEKLİĞİ:Sülüngiller familyasından olan Kaya Kekliği (Alectoris Greaca) Sahil Kesimi,yunanistan ve Ege Adalarında yaşayan bir türdür,ama bu keklik türü Anadolunun çeşitli yerlerine bilinçsizce yerleştirme yapılarak,genetik kirliliğe neden olmaktadır.Latince ismindende anlaşılacağı üzere Greace ( Yunan) kekliğidir.

Kınalı keklikten ayırt edilmesi oldukça zordur,gögüs kısmındaki siyah çizgiler kınalı kekliğe göre daha fazla sayıda olup,çizgiler 10-13 Adet karışık olarak bulunur.Kınalı keklikte gögüs kısmı  ve arka kısım belirgin kahverengi olmasına rağmen Kaya kekliğinde gri rektedir.Ayrıca kınalı keklikte aynı büyüklükte  ve daha ince görünüştedir.Çiftliklerde yetiştirilen kaya keklikleri kınalı kekliğe göre daha çok yumurta yaparlar.Dişi keklikler kuluçka öncesi 15-20 yumurta yaparlar.

KINALI KEKLİK VE KAYA KEKLİĞİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI:

Ortak Özellikler:Görünüm olarak Kınalı keklik ve Kaya kekliği aynıdır.Çıkardıkları ses,kuluçka süreleri,uçuşları  aynıdır.

Farkları:Kınalı kekliğin tüyleri daha düzgün olup,Kaya kekliğinin tüyleri dağınıktır.Kınalı keklik uçuş anında arka kısmı belirgin olarak kahverengi renk görünür,Kaya kekliğinde ise gri renk görünür.Kınalı keklik kış mevsimi kar altında gizlenebilir ve yaşayabilir,Kaya kekliği sahil kekliği olması dolayısıyle kar altında yaşayamaz,o nedenledirki Kaya kekliği ile kekli nesli azalan alanlarda yerleştirme yapılması uygun değildir.

Kınalı ve Kaya  kekliğin neslinin azalmasına neden olan sebepler şunlardır.

1-Bilinçsiz ve zamansız kara avcılığı,

2-Kayalık alanlarda taş ve mermer ocağı işletmeciliği,

3-Tarım alanlarında granül gübre kullanılması,granül gübreyi yiyen kekliklerin kursaklarının parçalanması,bunu önlemek için granül gübrelerin  kuşlar için tiksindirici kokulu üretilmesi için Tarım ve Orman Bakalığı yasa çıkarmalıdır.Ayrıca tarım alanlarında fare ile mücadele için kullanılan zehirli yemleri yiyen keklikler ölmektedir.Yine tarım alanlarında kullanılan sistemik insektisitler (böcek öldüren zehirli ilaçlar) ile böcekleri yiyen kekliklerde ölmektedir.

4-Bilinçsiz olarak canlı erkek keklikler ile tuzak avcılığı yapılarak üreme ve eş seçme zamanında kekliklerin avlanması,

5-Makilik alanların koru ve Baltalık orman yapılmak üzere hem bakanlık hemde özel ve tüzel kişilerce  ağaçlandırılması,

ÇİL KEKLİK:

Sülüngiller Familyasından olan Çil keklik (Perdix perdix) ovalık  ve kırsal alanlarda yaşayan ve nesli tükenen bir keklik türümüzdür.Kınalı kekliğe göre gri renkli ve gögüs kısmı kızıl renklidir.Üreme ve yaşam  alanları genelde sulak alanlarda  bulunan  tarım alanlarıdır.

Boyları kınalı kekliğe göre daha olup 30 cm kadardır.Çiftleşme zamanı hariç grup halinde bulunurlar.Çil Kekliğe zarar veren en önemli faktör granül gübredir.Ayrıca tarım alanlarındaki sulamalar kuluçka anında yumurtaların cılk olmasına neden olur.Avlanması yasak olmasına rağmen  kaçak Kara avcılığı da neslinin tükenmesinin başlıca sebepleridir.

KIRIM KANGO KENESİNDEN KORUNMAK İSTİYORSANIZ KINALI VE KAYA  KEKLİĞİNİ YASAL ZAMAN YASAL SINIRLAR İÇİNDE AVLANMASI,ÇİL KEKLİĞİN KORUMALIYIZ.

Osman AVCI

Orman Yüksek Mühendisi

Emekli İzmir Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve burdurgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.